Catherine Schnitzer Catherine Schnitzer

Catherine Schnitzer

opleider - testing - diversiteit – minderheden – democratie – beleidsstrategie – creatieve werkvormen
Kathleen Beyers Kathleen Beyers

Kathleen Beyers

opleider - testing - taal – maatschappelijk engagement – mensenrechten – tekst - emancipatie laaggeschoolden – kunst - creativiteit