Campus Gelbergen heeft haar pleisterplaats in het centrum van het Hageland, in het midden van de driehoek Tienen - Diest - St.-Truiden. Het is een unieke, landelijke omgeving met de typische karakteristieken van het Hageland: een licht glooiend landschap waarin oude meidoornhagen traditionele boomgaarden omheinen. Rijen fruitbomen wisselen - soms braakliggende - akkerlanden af. Nieuw zijn de wijngaarden die hier en daar hun opwachting maken en vandaag internationaal erkende kwaliteitswijnen opleveren.

Eco-verantwoord betekent voor Campus Gelbergen de relatie die bestaat en die steeds opnieuw gelegd wordt met de (directe) omgeving in al haar aspecten. Dit houdt in dat er contact wordt onderhouden met de lokale stakeholders, de bewoners in de straat, de gemeente, de plaatselijke KMO’s. Dit eco-bewustzijn getuigt van een reële visie en positie in de samenleving. Het is ook terug te vinden in de programma’s die Campus Gelbergen maakt en in de maatschappelijke rol die de bvba wil innemen.
Met de – tot in de details – eco-verantwoorde renovatie hebben we de karakteristieke hagelandse omgeving trachten te respecteren. Zonnecellen op het dak en warmtepompen in de grond nemen het gebouw in letterlijke zin op in de omgeving. In het zoeken naar een antwoord op het milieuvraagstuk hebben we CO2-neutraal gerenoveerd waardoor we onder andere in onze eigen energie kunnen voorzien.